Categories
Nekategorizirano

Zlatarstvo

UVOD

Zlatarstvo je obrt namenjena izdelovanju umetniških izdelkov iz plemenitih, pa tudi nekaterih drugih barvnih kovin, pogosto v kombinaciji z dragimi in poldragi kamni. Na podlagi nakita lahko proučujemo zgodovinsko ozadje, ne samo določene kulture, kjer je bil izdelan določan nakit, ampak lahko tudi izvemo kateri osebi je pripadal. Zanimivo je tudi to, da nakit lahko vpliva na človeka pozitivno, tako kot negativno. To lahko izvemo iz različnih legend in bajk.

Slika 1. vfejnkivxlvlxv
Slika 1. Zapestnica skarabej okoli leta 1334 – 1328 pr. n. št Zlato, lapis, kremen, turkiz, karneol Egipčanski muzej Kairo

Zgodovina nakita sega v same začetke človeške civilizacije, ko je bila potreba po nakitu lahko izrazitejša od oblačil. To dejstvo lahko opazimo še danes v kulturah “primitivnih” ljudstev. Vsaka kultura je v okviru svoje dobe je ustvarila nakit v skladu s prevladujočim nazorom in načinom življenja v družbi. Na jugu , na primer v Egipčanski civilizaciji ali Mezopotamiji je glavno vlogo imela religija, ki je služil za poveličevanje faraona kot božjega vladarja. Zato ima egipčanski nakit, tako verski kot ritualni poseben značaj. Mojstri nakita antičnega sveta, Egipt, Mezopotamija, Grčija in Rim, so razvili mnoge vrste nakita, oblikovali njihov simbolni pomen v iskanju harmonične enotnosti človeka s svetom. O zlatarstvu na današnjih slovenskih tleh lahko govorimo od vpliva Rimske kulture. Samostojni izdelki pa so se pojavili v srednjem veku. Takrat je katoliška cerkev je odigrala pomembno vlogo pri oblikovanju zlatarskih izdelkov. Prva zlatarna se je pojavila v Sloveniji leta 1947. Zlatarno Giuseppeja (Johanna) Pacchiafa je podedoval njegov vajenec Ivan Knez. Danes je ta zlatarna znana, kot zlatarna Celje.

Slika 2. Sodobni nakit, zlati prstan Uandina z diamanti in tomaz. Zlatarna MOUSSON

Nakit je izdelan iz različnih kovin. Zlato je najbolj znana kovina, za izdelavo nakita. Dodajo se mu srebro, baker, cink, nikelj in paladij. Najbolj priljubljena je zlitina zlata s paladijem, nikljem, srebrom, ki se imenuje “belo zlato” . Mladim dekletom bolj pritegne pozornost roza zlato, ki nastane z mešanjem bakra in zlata. Večja količina bakra daje bolj nasičano roza barvo in ta zlitina je bolj znana kot rdeče zlato. Obstaja še tako imenovano črno zlato, ki nastaja s pomočjo različnih metod. Najbolj znana metoda je pokrivanje zlata z kemijskim elementom, tako imenovanim rodijem. Druga najbolj znana kovina je srebro, ki mu dodajejo baker, da bi povečali trdoto. Zelo redko na trgu se pojavi nakit iz platina, ki je mehka kovina. Dodatek srebra in bakra izboljša njegove mehanske lastnosti.

Nakit v glavnem izdelujejo ročno. Na primer prstani izdeluje nekoliko drugače, kot ogrlico, a osnovni postopki pri oblikovanju nakita so podobni. Zlatar mora najprej idejo zarisati skico bodočega umetniškega izdelka. Na podlagi skice zgradi 3D- model. Danes model izdelujejo s pomočjo 3D tiskalnika, na katerega natisnejo prototip okrasa, ki je potreben za oblikovanje bodočega izdelka. Model nakita prelijejo v maso iz mavca. Izdelajo kalup za ulivanje zlatarskega voska, ki oponaša bodoči nakit. Naredijo nekaj kopij plastičnih šablon, ter jih zlepijo na železno palico tako, da spominja na drevo. Novonastalo drevesno obliko zalijejo v maso iz mavsa. Ko se posuši, iz mase izločijo vosek, ter v mavec nalijejo raztopljeno kovino. Nastane ti. ”drevo” iz kosov nakita , ki jih nato odrežejo. Nastane kovinska osnova za nakit. Izdelek nato obdelujejo v delavnico. Zaposleni v delavnici izbere kamne, ki jih pritrdi na izdelek s spajkanjem. Uporablja diamante različnih barv in velikosti, safirje in druge drage kamne. Izdelava posameznega kosa nakita traja mesec dni.

Težko je reči, zakaj se je nakit prvotno pojavil – ali kot estetsko pomembni osebni predmeti, ali želja po pritegnitvi pozornosti, ali kot talisman. Lahko domnevamo, da je nakit je nastal kot oblika za poznavanja sveta, nekakšna vrsta umetniška ustvarjalnost. Očitno so različne funkcije nakita medsebojno povezane. Zagotovo rečemo, da se je prvi pojavili “nosljivi” nakit, namenjen okrasitvi telesa – obeski (vključno s talismani in amuleti), ogrlice, zapestnice, uhani, glavniki za pritrditev las. Nato za zapenjanje oblačil, zaponke za pasove in čevlje. Tudi danes nakit iz dragaocenih materialov podarja status človeka v družbi. Nakit je postal simbol, ki ga lahko enostavno preberemo. Brez diamantnega prstana ni zaroke, draga ročna ura pa je znak visokega položaja v družbi. Toda redko razmišljamo o tem, od kod ta tradicija.

Skica bodočega nakita, prstan.
ZAKLJUČEK

Zlato in druge kovine so bile vedno obdarjene s čarobnimi lastnostmi. Toda kovina sama nima energije, lahko pa jo absorbira. Zato nakit nima samo vlogo estetske vloge, ampak tudi lahko vpliva na človeka, ki nakit nosi. Zlatarstvo ni samo fizični proces ustvarjanja, ampak je ritual. Če zlatar, ki izdeluje nakit, vanj vloži svojo dušo in čiste misli, bo ta nakit v prihodnosti prinesel srečo lastniku.

SUMMERY

Goldsmithing

Goldsmithing generally means making works of art primarily from precious as well as some other non-ferrous metals, often in combination with precious and semi-precious stones. On the basis of jewelry, we can study the historical background, not only of a particular culture, but we can also find out which person it belonged to.
The history of jewelry art dates back to the origins of human civilization, when the need for jewelry was stronger than the need for clothing. This can still be observed today in the cultures of “primitive” peoples. Each period and each culture within one era created jewelry in accordance with the prevailing worldview and way of life in society. In the ancient south, religion played a major role in Egyptian art, serving to glorify Pharaoh as the ruler of God. Therefore, Egyptian jewelry has both religious and ritual character. Since then, goldsmithing has been developing in Slovenia under the influence of Roman culture. The first jewelry store appeared in Slovenia in 1947. The Giuseppe (Johann) Pacchiaf jewelry store was inherited by his apprentice Ivan Knez. Today, this jewelry store is known as the Celje jewelry store.
Jewelry is made of different metals. Gold is the most famous metal for making jewelry. Silver, copper, zinc, nickel and palladium are added to it. The most popular is an alloy of gold with palladium, nickel, silver, called “white gold”. The second most famous metal is silver, to which copper is added to increase hardness. Very rarely, platinum jewelry, which is a soft metal, appears on the market. The addition of silver and copper improves its mechanical properties.
They make different jewelry differently. For example, rings are made slightly differently, putty a necklace, but there are basic procedures in creating jewelry. In order for a goldsmith must get an idea and create a sketch based on the idea for future work of art. A 3D model is built from the sketch. Today, the model is made using a 3D printer, on which they print a prototype of the decoration needed to design the future product. The jewelry model is poured into a plaster mass. A plastic mold is formed that mimics future jewelry. They make a few copies of the plastic stencils, and glue them to the iron rod in a way that resembles a tree. The newly formed tree is poured into a mass of gypsum. When it dries, the tree is extracted from the mass, and the molten metal is poured into the plaster. A tree is formed from the stuffs they cut off. A metal base for jewelry is formed. The gold product is brought to the workshop ready. The workshop employee selects the stones to be attached to the product by soldering. It uses diamonds of different colors and sizes, sapphires and other precious stones. Making jewelry takes about a month.
It’s hard to say why jewelry originally appeared. We can also assume that jewelry originated as a form of knowledge of the world, a kind of artistic creativity. Obviously, the appearance of the main and other functions of jewelry is interrelated. We can safely say that the first to appear “wearable” jewelry intended for body decoration – pendants, necklaces, bracelets, earrings, combs to attach hair. Even today, jewelry made of precious materials gives the status of a person in society.

Gold and other metals have always been endowed with magical properties. But metal itself has no energy, but it can absorb it. Therefore, jewelry not only plays the role of aesthetic beauty, but can also give some kind of impact on a person, which is difficult to explain today. Goldsmithing is not just a physical process of creation, but a ritual. If a goldsmith who makes jewelry puts his soul and pure thoughts into it, this nait will bring happiness to the owner in the future.

 

VIRI

Besedni
Slikovni